APARITII EDITORIALE

MIHAI EMINESCU - SCRIERI ESENȚIALE / Vol. I-V

          Colecția "Tezaur literar românesc".
  Scrieri esențiale din opera lui Mihai Eminescu sunt cărți liliput bibliofile și totodată de lux în minicasete a cate 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Versiunea a avut la bază ediția Perpessicius, coroborată cu edițiile din ultimii ani, îngrijite de D. Vatamaniuc.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte

I. L. CARAGIALE - SCRIERI ESENȚIALE / Vol. I-V

          Colecția "Tezaur literar românesc".
  Scrieri esențiale din opera lui I. L. Caragiale sunt cărți liliput bibliofile și totodată de lux în minicasete a cate 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Versiunea de față reproduce textele din: I. L. Caragiale, Opere, vol. I , București, Ed. Minerva, 1971, ediție îngrijită de Al. Rosetti, Șerban Cioculescu și Liviu Călin.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte

ION CREANGĂ - OPERE / Vol. I-V

          Colecția "Tezaur literar românesc".
  Opere de Ion Creangă sunt cărți liliput bibliofile și totodată de lux în minicasete a câte 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Prezenta versiune are la bază ediția critică Ion Creangă, Opere, [vol.] I și II, Editura Minerva, București, 1970, ingrijită de Iorgu Iordan și Elisabeta Brancus. Au fost avute în vedere majoritatea creațiilor lui Creangă. A fost păstrat Glosarul din ediția critică.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte
 

IOAN SLAVICI - SCRIERI ESENȚIALE / Vol. I-V

          Colecția "Tezaur literar romanesc".
  Scrieri esențiale din opera lui Ioan Slavici sunt cărți liliput bibliofile ți totodată de lux în minicasete a câte 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Prezenta versiune are la bază ediția Ioan Slavici, Opere I și II, Ed. pentru Literatura, București, 1967, vol. III, ibidem, 1970, [vol.] IX, ibidem, 1978, Ioan Slavici, Opere, [vol.] VII, Ed. Minerva, București, 1971, Ioan Slavici, Opere I, II, IV, VI, Ed. Național, București, 2001 - Ediție îngrijită de Dimitrie Vatamaniuc.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte

VASILE ALECSANDRI - SCRIERI ESENȚIALE / Vol. I-V

          Colecția "Tezaur literar românesc".
  Scrieri esențiale din opera lui Vasile Alecsandri sunt cărți liliput bibliofile și totodată de lux în minicasete a câte 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Versiunea de față reproduce texte din V. Alecsandri, Opere, [vol.] I, II si III, 1996, Opere IV. Proza, 1974, Opere. Teatru, [vol.] V, VI si VII, 1977, 1979, 1981, ediții critice alcătuite de Georgeta Rădulescu-Dulgheru, Ed. Minerva, din antologia Cele mai frumoase scrisori și din volumele VIII, IX și X de Corespondență - îngrijite de Marta Anineanu, Ed. Minerva, București, 1974 și, respectiv, 1972, 1981, 1982 și 1985.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte
 

GEORGE COȘBUC - SCRIERI ESENȚIALE / Vol. I-V

          Colecția "Tezaur literar românesc".
  Scrieri esențiale din opera lui Coșbuc sunt cărți liliput bibliofile și totodată de lux în minicasete a câte 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Versiunea de față reproduce texte din edițiile: G. Coșbuc, Poezii, București, Ed. Minerva, 1976, antologie istorico-literară de Georgeta Rădulescu-Dulgheru; G. Coșbuc, Opere alese, III, colecția "Scriitori români", Editura Minerva, București, 1977, ediție îngrijită și prefațată de Gavril Scridon; G. Coșbuc, Povestea unei coroane de oțel, Editura "Grai și suflet - Cultura Națională", București, 1992, ediție îngrijită și prefațată de Teodor Vargolici; G. Coșbuc, Războiul nostru pentru neatârnare, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1995, ediție îngrijită și prefațată de Andrei Gligor.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte

ALEXANDRU MACEDONSKI - SCRIERI ESENȚIALE / Vol. I-V

          Colecția "Tezaur literar românesc".
  Scrieri esențiale din opera lui Al. Macedonski sunt cărți liliput bibliofile si totodata de lux in minicasete a cate 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Selecția de față reproduce textele din volumele: Al. Macedonski, Opere, vol. I, II, III, IV, V; Poezii, Proza, Teatru, ediție îngrijită, note și variante, cronologie și bibliografie de Adriano Marino, Editura pentru Literatură, București, 1966, 1967, 1969; Nuvele, schițe și povestiri, ediție îngrijită de Elisabeta Brancuș și Adrian Marino, Editura Minerva, București, 1973.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA ți taxe poștale)
Cuprins carte

ANTON PANN - SCRIERI ESENȚIALE / Vol. I-V

          Colecția "Tezaur literar romanesc".
  Scrieri esențiale din opera lui Anton Pann sunt cărți liliput bibliofile și totodată de lux în minicasete a câte 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Volumele reproduc texte din ediția: Anton Pann, Scrieri literare, vol. I, II și III; text, note, glosar și bibliografie de Radu Albala și I. Fischer, prefață de Paul Cornea Editura pentru Literatură, București, 1963.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte

PANAIT ISTRATI - SCRIERI ESENȚIALE / Vol. I-V - Ediție bilingvă franceză-română

          Colecția "Tezaur literar românesc".
  Scrieri esențiale din opera lui Panait Istrati sunt cărți liliput bibliofile și totodată de lux în minicasete a câte 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Volumele I și II reproduc texte din ediția: Panait Istrati, Kyra Kyralina - Chira Chiralina, ediție bilingvă îngrijită de Al. Talex, prefață de Romain Rolland, București, Editura Minerva, 1984. Volumul III reproduce texte din ediția Panait Istrati, Les récits d'Adrien Zograffi, Oncle Anghel - Povestirile lui Adrian Zografi, Moș Anghel și Enfance d'Adrien Zograffi - Copilăria lui Adrian Zografi, ediție îngrijită de Zamfir Balan, editate de Editura Istros - Muzeul Brăilei, Casa Memorială "Panait Istrati", Brăila, 1955 și, repectiv, 1996. Volumele IV și V au la bază textul bilingv corespunzător din ediția: Panait Istrati, Oeuvres choisies, VI Nerantsoula, La famille Perlmutter, Les Chardons du Baragan - Opere alese, VI Nerantula, Familia Perlmutter, Ciulinii Baraganului, ediție și note de Al. Oprea, versiune romănească de Eugen Barbu, București, Editura Minerva, 1974. Traducerea textelor anexate și revizuirea textelor în limba franceză pentru întreaga ediție: Jean-Yves Conrad.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte

WILLIAM SHAKESPEARE - OPERE ESENȚIALE / Vol. I-V - Ediție bilingvă engleză și română

          Colecția "Tezaur literar universal".
  Opere esențiale din opera lui William Shakespeare sunt cărți liliput bibliofile și totodată de lux în minicasete a câte 5 volume, format legat 7,5cm/5,8cm/volum. Fiecare volum cuprinde 576 pagini. Coordonator prof. dr. Ion Soare. Volumul I are la bază ediția bilingvă: William Shakespeare, Romeo and Juliet - Romeo și Julieta, traducere din limba engleză de, St. O. Iosif, ediție revizuită, introducere și note de Dan Amedeu Lăzărescu, Tărgoviște, Editura Pandora-M, 2002. Volumul II are la bază ediția bilingvă: William Shakespeare, Hamlet, versiunea românească de Vladimir Streinu, Târgoviște, Editura Pandora-M, 1999. Volumele III si V au la bază ediția bilingvă: William Shakespeare, Othello, Macbeth, traducere din limba engleză, introducere și note de Dan Amedeu Lăzărescu, Târgoviște, Editura Pandora-M, 2002. Volumul IV are la baza ediția bilingvă: William Shakespeare, King Lear - Regele Lear, versiune românească de Mihnea Gheorghiu, Tărgoviște, Editura Pandora-M, 2001.

 Preț26 RON  (260.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte

Psaltirea
 

  Psaltirea între toate cărțile insuflate de Dumnezeu, este soarele între celelalte lumini ale Cerului.
  Sfântul Ioan Gură de Aur zice: "Mai bine să înceteze soarele din căldura sa, decât să înceteze citirea Psaltirei".
  Psalmii sunt rugăciuni de laudă a lui Dumnezeu și, în același timp, rugăciuni de pocăință.

 Preț3 RON  (30.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte
 

Rugăciuni folositoare creștinului ortodox

  Rugăciunea este o puternică legătură între om și Dumnezeu, un mare har dat omului de Dumnezeu prin rugăciune noi Îl lăudăm pe Dumnezeu, ne bucurăm de binefacerile Lui, Îi cerem iertarea păcatelor, știind că fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem face nimic.

 Preț3 RON  (30.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte

Învățături de credință ortodoxă
 Preț3 RON  (30.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte

Acatiste - Folositoare creștinului ortodox
 Preț3 RON  (30.000 Lei) (include TVA și taxe poștale)
Cuprins carte