EVENIMENTE EDITURĂ

 

- La Târgul Internațional de carte Gaudeamus - București (noiembrie 2002), președintele României, Ion Iliescu a apreciat metoda grafică folosită pentru editarea volumelor liliput Mihai Eminescu - Scrieri esențiale apărute sub egida Editurii Fortuna.

           

 

 

- Senatorul și poetul Adrian Paunescu apreciază la superlativ inițiativa Editurii Fortuna pentru tipărirea în această formă a casetelor în 5 volume a operelor lui Mihai Eminescu și I.L. Caragiale 

- Editura Fortuna prin directorul său Emil Catrinoiu primește din partea Fundației "Vâlcea 1" marele premiu "pentru editarea, în condiții remarcabile, a ediției: Mihai Eminescu, Scrieri esențiale, vol. I-V"
 
 

Lansare Mihai Eminescu – Scrieri esențiale la Rm. Vâlcea

Sala mare a Consiliului Județean Vâlcea s-a dovedit neîncăpătoare pentru un asemenea eveniment.

Mihai Sporiș– moderatorul lansării

 

„...Trăim o adevărată seară culturală sub semnul prețuirii lui Eminescu, acest arhanghel al culturii românești, prin Editura Fortuna, cea care a reușit editarea acestor minunate bijuterii...”

 
Dumitru Lazăr – directorul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”


„...Niciodată o lansare de carte în Vâlcea nu a adunat atâția iubitori de carte cum este astăzi onorată ediția Mihai Eminescu – Scrieri Esențiale apărută la Editura Fortuna. Eminescu și opera sa rămân încă repere fundamentale ale tezaurului literar românesc...”

 
P.S. Gherasim – episcopul Râmnicului

 
„...O să ne aducem aminte cu drag că am sărbătorit pe marele poet național, Mihai Eminescu cu o ediție de carte așa de frumoasă și vă rog să primiți din partea bătrânului episcop binecuvântarea sa...”

 
Ion Soare – îngrijitorul ediției

„...Suntem aici pentru a omagia împreună pe unul dintre cei mai mari creatori de valori spirituale românești. Consider că Eminescu ca și celelalte valori autentice, valori de vârf ale spiritualității românești nu trebuie să cunoască numai ani comemorativi și date aniversare, ei trebuie să fie permanent în sufletele, în gândurile și preocupările noastre. Sărbătorim astăzi pe unul dintre românii cei mai adevărați și ne adresăm tuturor celor care gândesc și simt românește...”

 
Ioan Șt. Lazăr – scriitor


„...Inițiativa Editurii Fortuna ne-a dat un produs cultural care este o premieră națională și este un lucru extraordinar că vine din partea Vâlcii...”

 

 
Mateescu – preot profesor


„...Pe Eminescu îl vom purta în suflet pentru că Eminescu n-a existat, a existat o țară și ei i s-a spus Eminescu...”

 
Ion Măldărescu – scriitor


„...Cele cinci volume, pietre prețioase, îmbrăcate în haine de sărbătoare și prezentate într-o splendidă casetă sunt o remarcabilă zidire de suflet...”

 
Costea Marinoiu – scriitor, președintele Societății Culturale „Anton Pann”


„...Pentru mine, această zi capătă conotații deosebite. Ediția de față, realizată pentru prima dată la Rm. Vâlcea va rămâne pentru totdeauna în zestrea spirituală națională...”

 
Gheorghe Deaconu – prof., directorul Centrului de Creație și Cultură Vâlcea


„...Pentru Râmnic, acest eveniment se constituie într-o adevărată sărbătoare. Este un act cultural de o însemnătate excepțională și ne bucurăm cu toți că și la Vâlcea se promovează marile valori ale literaturii române prin publicarea acestei ediții din colecția tezaurului nostru literar românesc...”

 
Gheorghe Vieru – inspector general al Inspectoratului Școlar Vâlcea

„...Este un moment excepțional pentru Rm. Vâlcea și pentru noi toți. Se simțea nevoia să ne aplecăm asupra luceafărului poeziei românești. Aș vrea să apreciez pe cei doi oameni care astăzi au făcut ca noi să fim împreună, dl. Emil Catrinoiu, directorul Editurii Fortuna și dl. prof. Ion Soare, îngrijitorul ediției, doi oameni care într-un moment de răspântie au făcut ca în sală să fie oameni extrem de valoroși, dar și foarte mulți tineri. Va trebui în continuare ca pe cât mai mulți tineri să-i atragem în asemenea activități...”

 
Dumitru Stancu – vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea


„...De vorbă cu Eminescu, Emil Catrinoiu și Ion Soare au ajuns la soluția de aici, la realizarea acestui briliant literar pe care l-au șlefuit de mai mult timp pentru a avea bucuria să fim prezenți la această lansare încărcată de emoție...”

 
Emil Catrinoiu – directorul Editurii Fortuna


„...Trebuie să-i cinstim pe creatorii marilor valori spirituale ale neamului. Ei au creat o zestre culturală inestimabilă pentru generațiile pământului care i-a ivit. Cum putem să le fim recunoscători  marilor scriitori ai țării, decât să le publicăm operele, făcându-le astfel cunoscute...”

 
Dimitrie Vatamaniuc – scriitor, membru al Academiei Române

 
„...Inițiativa de la Vâlcea este deosebită, s-a întâmplat un lucru absolut extraordinar și eu sunt încântat. Aceasta s-a putut realiza pentru faptul că editorul, Emil Catrinoiu și cel care a făcut selecția, care trebuie să spunem s-a făcut în condiții excepționale, prof. Ion Soare și-au dat mâna și au trudit să facă această lucrare...”