REACȚII ÎN PRESĂ

 

 

ADEVĂRUL

11 nov. 2002

Sub titlul: Lansare inedită realizată la Rm. Vâlcea

Mihai Eminescu – în ediție liliputană

„Sala mare a Consiliului Județean Vâlcea a devenit vineri seara neîncăpătoare. Deși are peste 500 de locuri, mulți iubitori de Eminescu au stat în picioare pentru a putea fi prezenți la lansarea Scrierilor esențiale ale Luceafărului Literaturii Românești.”

 

JURNALUL NAȚIONAL

11 ian. 2003

 Sub titlul: Bijuterii de Luceafăr (cu ocazia lansării de la Sediul Galeriilor Radio Art’s din Craiova a Scrierilor Esențiale de Mihai Eminescu)

„Cu această lansare de carte, literatura română a atins un apogeu...

Moderatoarea Gabriela Rusu-Păsărin, inspirată ca întotdeauna și extrem de documentată, și-a prefațat emisiunea pe un fond muzical cu totul aparte, în interpretarea cuplului Doina și Ion Aldea Teodorovoci. Este o aniversare pe care o așteptam, o alinare printr-un vers eminescian. Această colecție reprezintă, nu întâmplător, o formă inedită, numită icoana sufletului nostru.”

 

1 febr. 2003

Sub titlul: Bijuterii bibliofile(cu ocazia lansării de la Sediul Galeriilor radio Art’s din Craiova a Scrierilor Esențiale de I.L. Caragiale)

„Prezentat la lansare, criticul literar Ovidiu Ghidirmic a adresat inițiatorilor felicitări pentru aceste bijuterii bibliofile.”

 

CURENTUL

11 nov. 2002

Sub titlul: Scrieri esențiale

„Orașul Rm. Vâlcea aduce în lumea cărții un dublu debut, prin Editura Fortuna: inaugurarea unei colecții Tezaur literar românesc și prima ediție Eminescu din Vâlcea, intitulată Scrieri Esențiale. Cinci volume cu dimensiunea de 7,5 x 5,8 centimetri fiecare, elegant legate și cu colțare metalice, așezate într-o la fel de elegantă casetă, oferă cititorului, și mai ales amatorului de rarități bibliofile, o selecție realizată după ediția Perpessicius, coroborată cu aceea îngrijită de D. Vatamaniuc.

Editura Fortuna din Rm. Vâlcea dovedește, cu această ediție de Scrieri esențiale, interesul său pentru actul editorial cu semnificație profund culturală. Și mai dovedește un lucru. S-ar fi putut crede că bibliografia Eminescu este încheiată, o dată cu ultima ediție academică și cu importantele publicații prilejuite de Anul Eminescu. Iată că ea continuă, și nu oricum, la Râmnicu Vâlcea.”

 

 

OBSERVATORUL CULTURAL

12 nov. 2002

Sub titlul: Literatură

„O inițiativă simpatică, ingenioasă, generoasă și, nu în ultimul rând, practică”

 

NAȚIUNEA

(fondator Prof. Dr. Iosif Constantin Drăgan)

19-25 febr. 2003

Titlu articol: Un act de cultură

„Marilor valori le stă foarte bine o prezentare miniaturizată. Chiar la noi a apărut un Shakespeare aproape integral condensat în câteva volumașe elegante. Pușkin și Esenin s-au bucurat de un tratament similar.

Acum a venit rândul lui Eminescu. Editura Fortuna din Rm. Vâlcea a luat asupra sa acest proiect temerar. Profesorul dr. Ioan Soare a coordonat lucrarea  și, trebuie s-o spunem deschis, s-a achitat de îndatorire cu o competență mai presus de superlative. Se acordă astfel respectul cuvenit muncii titanice desfășurate de către marii noștri eminescologi – Perpessicius, Dimitrie Vatamaniuc, Petru Creția, Gh. Bulgăr Tudor Nedelcea, Aurelia Rusu, Victor Crăciun, Eugen Simion, Nicolae Georgescu. Reconstrucția în care ei s-au angajat trup și suflet – unii o viață întreag㠖 oferă materia primă din care sunt selectate cu generozitate Scrierile Esențiale.

Din sumarul structurat cu pietate nu lipsește nici una dintre piesele care ar putea aduce atingere imaginii de ansamblu a creației eminesciene. Sunt cinci volume imprimate pe hârtie velină, concepute astfel încât fiecare în parte și toate la un loc să releve complexitatea și amplitudinea vibrației lirice și profuziunea gândirii celui care a fost numit ultimul mare romantic al continentului european.

Cele cinci volume din scrierile lui Eminescu, frumos legate și de o exemplară acuratețe grafică, constituie doar începutul unei serii menite să ne redea, la scară miniaturizată, pe principalii noștri clasici.

Ne aflăm în fața unui act de cultură și trebuie să-l salutăm ca  pe un semnal al revenirii noastre din criza pe care a adus-o în sine interminabila tranziție pe care o traversăm. Era și timpul!”

 

LOTO PRONO

9 dec. 2002

Sub titlul: Cărți bijuterii

„Deschis surprizelor, Emil Catrinoiu (patronul Editurii Fortuna) a intrat în competiția editorilor, reușind să scoată de sub teascuri o casetă, de o rară frumusețe, cu 5 volume – format de buzunar – selecționate din opera marelui poet și gânditor Mihai Eminescu (Scrieri esențiale, colecția Tezaur Literar Românesc). Un act cultural însolit, venit din partea unui... pronosportist împătimit!”

 

 

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI

03 martie 2003

Ora 12:20 A.M.

„Practic, de la elevi și studenți, până la istorici literari și profesori universitari, găsesc în aceste cărți, cam tot ce a ieșit de sub pana măiastră a lui Caragiale”

 

SĂPTĂMÂNALUL RADIO ROMÂNIA

3 martie.2003

Sub titlul: Galeriile Radio Art’s

„Galeriile Radio Art’s au devenit o istorie culturală vie derulată în sincronie.

Iarna 2002 a adus ca element inedit întâlnirea cu ediții de buzunar – bijuterii tipografice și editoriale – cuprinzând scrierile esențiale ale clasicilor noștri. Editura Fortuna din Rm. Vâlcea a lansat la Galeriile Radio-Art’s în prima lună a anului 2003 ediția Scrieri esențiale de Mihai Eminescu, o selecție sub îngrijirea prof. dr. Ioan Soare, cuprinzând poeziile antume, poezii postume, proză literară, teatru, publicistică și corespondență, într-un periplu în diacronie și într-o formă grafică de excepție. Caseta, cuprinzând cinci volume, s-a bucurat de aprecierea lectorilor, fiind socotită o reeditare necesară într-o formă inedită spre a cataliza interesul lectorului potențial și a satisface gustul estetic al lectorului avizat.

Ianuarie nu putea să se sfârșească altfel decât cu aniversarea lui „Nenea Iancu” la Galeriile Radio Art’s. De această dată Editura Fortuna prezintă Scrierile esențiale ale lui I.L. Caragiale, cuprinzând în cinci volume teatru, momente și schițe, nuvele și povestiri, publicistică, corespondență, versuri care au fost însoțite și de interpretarea unor momente semnificative din dramaturgia sa de către actori ai teatrelor vâlcene: Teatrul de stat Anton Pann și Teatrul Municipal Ariel. O exemplificare în direct, în fața publicului de la Galeriile Radio-Art’s, o întâlnire fericită cu esteticul în dublă ipostază: beletristică și artă interpretativă.

Editorul, economistul Emil Catrinoiu, a mărturisit asistenței că 2003 va fi anul edițiilor de buzunar dedicate clasicilor literaturii noastre.

Galeriile Radio-Art’s vor găzdui lansarea acestor volume în ediție de buzunar, lansare circumscrisă de fiecare dată unei manifestări culturale complexe, în care muzica, teatrul, critica și istoria literară vor oferii imaginea radiofonică pertinentă și persuasivă, act cultural permanent, derulat în fiecare joi, în locul unde se întâmplă ceva – Galeriile Radio-Art’s”

 

 

EDIȚIA SPECIALĂ DE OLTENIA

7 nov. 2002

Sub titlul: Prima ediție Eminescu

tipărită vreodată la Râmnicu Vâlcea

„Este prima ediție Eminescu tipărită vreodată la Râmnicu Vâlcea și cuprinde cinci volume de carte de buzunar, apărute într-o casetă, în condiții grafice deosebite.”

 

11 nov. 2002

Sub titlul: Mihai Eminescu a fost chemat

în fața Partidului Comunist, la Chișinău

 

„Vatamaniuc, un excelent vorbitor care a acaparat asistența, a salutat inițiativa Editurii Fortuna de a edita în cinci volume sub forma unei cărți de buzunar, într-o prezentare grafică deosebită a operei lui Mihai Eminescu

 

MONITORUL DE VÂLCEA

11 nov. 2002

Sub titlul: Eveniment cultural de anvergură națională

A fost lansată ediția „Scrieri Esențiale” de Mihai Eminescu

– Râmnicul a fost, încă o dată, „capitala tipografilor” –

„Vineri, 8 noiembrie, între orele 16 și 18:30, în Sala Mare a Consiliului Județean Vâlcea, s-a desfășurat un eveniment cultural de anvergură națională: lansarea ediției „Scrieri Esențiale” de Mihai Eminescu , tipărită de Editura „Fortuna” din Rm. Vâlcea.

Sala a fost arhiplină, grosul participanților fiind, profesori de limba și literatura română, oameni de cultură și membri ai Societății Culturale „Anton Pann”, elevi și studenți. Au luat cuvântul 12 participanți la eveniment, fiecare subliniind în felul său importanța evenimentului la care participau cu deplină emoție. Academicianul Dimitrie Vatamaniuc, editorul ultimelor volume ale ediției academice a operei integrale a lui Eminescu, a dat o apreciere deosebită ediției de la Râmnic, spunând printre altele: sunt absolut încântat de ediția de la Râmnicu Vâlcea, iar selecția și modul de tipărire sunt excepționale!”

 

15 ian. 2003

Sub titlul: Eminescu ne străbate!

„Academicianul D. Vatamaniuc a fost uluit de prețul foarte mic la care a fost scos acest set a cărei calitate a apreciat-o foarte mult. Osârdia vâlceană și-a aflat recunoașterea, când setul liliputan a fost lansat chiar la sediul Uniunii Scriitorilor din România, în București

 

9 mai 2003

Sub tiltul: Editura Fortuna din Rm. Vâlcea a rupt gura

târgmureșenilor

„În prima zi, expoziția a fost vizitată de aproape 1.000 de persoane. Cea mai râvnită carte a Târgului în acea zi a fost setul bibliofil (cinci volume în casetă, format liliput) Mihai Eminescu – Scrieri esențiale, care deschide colecția Tezaur literar românesc”

 

CURIERUL DE VÂLCEA

6 nov. 2002

Sub titlul: Frumoșii nebuni ai Râmnicului

„Eveniment pe cât de surprinzător, pe atât de plăcut, la Râmnicu Vâlcea poate fi admirat de scurtă vreme, un șirag de briliante editoriale, bijuterii șlefuite de editura Fortuna.

Poeziile antume, Poezii postume, Proză literar㠖 Teatru, Publicistică și Corespondenț㠖 așa se cheamă cele cinci pietre prețioase din șiragul Scrierilor esențiale ale lui Eminescu, îmbrăcate în haine de sărbătoare și prezentate într-o splendidă casetă

Emil Catrinoiu și Ion Soare – primul director al editurii Fortuna iar al doilea, cunoscut cercetător și publicist vâlcean, dar și coordonator al lucrării, sunt cei doi frumoși nebuni ai Râmnicului, ce și-au dat mâna, au trudit și au realizat această remarcabilă zidire de suflet.

Toți cei care îl iubesc și îl prețuiesc pe Eminescu se bucură. Dă-ne Doamne, cât mai mulți asemene frumoși nebuni.”

 

12 nov. 2002

Sub titlul: Apariție editorială de excepție: Eminescu – Scrieri Esențiale

„O inițiativă care, în geografia spiritului românesc, ocupă un loc fundamental, editarea în condiții grafice excepționale, a Scrierilor esențiale ale poetului național Mihai Eminescu

 

20 nov. 2002

Sub titlul: Târgul de carte Gaudeamus

„Președintele țării a fost surprins de metoda grafică folosită pentru editarea volumelor liliput Eminescu - Scrieri esențiale apărute sub egida Editurii Fortuna

 

6 dec. 2002

Sub titlul: Vâlcenii au lansat la București ediția liliput „Scrieri Esențiale” – Mihai Eminescu.

„Directorul editurii vâlcene Fortuna, economistul Emil Catrinoiu și coordonatorul ediției, prof. dr. Ion Soare, au reușit un important act de cultură.

Profesorul Dan Zamfirescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a făcut o remarcă deopotrivă măgulitoare și pertinentă referitoare la valoarea ediției de carte publicată de editura vâlcean㠄Fortuna”. În rândul volumelor liliputane, acestea sunt un Goliat, părere unanim împărtășită de gazde. În unanimitate, a fost recunoscută  nevoia românilor de demersuri ca acela al vâlcenilor care au adus o armă împotriva... antiromânismului. Pentru că Eminescu a apărut pe lume pentru ca România să nu dispară.”

 

3 martie 2003

Sub tiltul: Un fapt cultural de excepție

„Județul Vâlcea, căruia i-a fost afectat un spațiu onorabil, este reprezentat la această ediție a Târgului de Carte Caravana Gaudeamus din Craiova de prestigioasa editură Fortuna – director general Emil Catrinoiu – de-acum destul de cunoscută în țară, chiar și peste hotare, prin excepționalele sale ediții din colecția Tezaur literar românesc”

 

7 martie 2003

Sub tiltul: Târgul de Carte „Caravana Gaudeamus”

„Vizitatorii Salonului de Carte de la Craiova au primit cu viu interes colecția Tezaur Literar Românesc, inaugurată în anul 2002, de editura vâlceană Fortuna. Standul Fortuna și cărțile expuse aici au trezit ca și în zilele precedente interesul unor înalte personalități, între care, de această dată, al acad. Eugen Simion, care a onorat Târgul cu prezența sa.”

 

8-9 martie 2003

Sub tiltul: Editura vâlcean㠄FORTUNA” a fost premiată la Târgul de carte de la Craiova

„Peste cea de-a doua ediție a Târgului de carte Caravana Gaudeamus desfășurată între 3-7 martie la Craiova, s-a tras cortina. O veste, însă, de ultimă oră, care ne bucură. Premiul Special al Târgului a fost atribuit Editurii Fortuna din Rm. Vâlcea (director gen., ec. Emil Catrinoiu), pentru editarea colecției bibliofile Tezaur Literar Românesc în format de lux, liliput”

 

31 martie 2003

Sub titlul: Cartea vâlceană la Târgul “Caravana Gaudeamus” de la Cluj-Napoca

 

„Datorită formatului, graficii de excepție și prețului accesibil, cărțile publicate în această colecție s-au bucurat, până în prezent, de o apreciere deosebită în rândul specialiștilor, profesorilor, elevilor, al personalităților de marcă ale vieții noastre culturale și politice”

 

4 apr. 2003

Sub titlul: Cartea vâlceană onorată la Cluj

„Editurile vâlcene Fortuna și Antim Ivireanul stau alături de una dintre cele mai mari edituri cu tradiție din România, Editura Dacia.”

 

 

 

13 mai 2003

Sub titlul: Caravana Gaudeamus și-a încheiat periplul

„Toate cărțile cu care Editura Fortuna s-a prezentat la Târgul de Carte Caravana Gaudeamus s-au bucurat de un real succes. Majoritatea vizitatorilor Târgului se opreau la standul editurii admirând îndelung cărțile expuse. De nenumărate ori le-au numit bijuterii, bibelouri.”

 

ACCENT

14 martie 2003

Sub titlul: Sublimitatea editorilor de cursă lungă

„Adevărat eveniment cultural, cărțile apărute la Editura Fortuna au fost apreciate în unanimitate de la cel mi simplu cititor, până la președintele Uniunii Scriitorilor și la conducătorul Academiei Române – criticul literar Eugen Simion. Însuși președintele țării, domnul Ion Iliescu, a fost surprins – într-o fotografie devenită celebră apreciind aceste cărți la un târg de carte.

Act cultural, de o însemnătate remarcabilă pentru cunoașterea și promovarea valorilor de vârf ale culturii și literaturii române, publicarea Colecției „Tezaur literar românesc”, inaugurată și desfășurat㠖 până acum, conform planificării – de către inimosul și generosul editor Emil Catrinoiu, se înscrie printre acele evenimente de excepție care fac cinstea și gloria nu numai ale unei edituri sau ale unui județ, ci ale întregii țări.

 

INFOPULS

7 nov. 2002

Sub titlul: Mihai Eminescu – ediție Ion Soare

„Ne apropiem cu plăcere de această ediție în cinci volume miniaturale – care, în unanimitate, au fost numite bijuterii. Acestea îmbracă o arhitectonică artistică în veșminte scripturale moderne care au darul neprețuit de a-i apropia cititorului actual opera eminesciană, ceea ce, în ultimă instanță, trebuie să constituie sensul fundamental al oricărei ediții.”

 

CUVÂNTUL LIBER

8 mai 2003

Sub titlul: Gaudeamus – cartea căutată

„Cea mai râvnită carte a târgului, conform opțiunilor vizitatorilor din prima zi, este ediția Scrieri Esențiale de Mihai Eminescu, publicată de Editura Fortuna”

 

GAZETA CĂRȚII

1 febr. 2003

Sub titlul: Valori bibliofile vâlcene

„Sfârșitul anului 2002 a fost marcat de un mare eveniment editorial – tipărirea într-o ediție specială la editura „Fortuna” – director Emil Catrinoiu, în colecția „Tezaur Literar Românesc” a operei lui Mihai Eminescu, sub genericul „Scrieri esențiale”.

În activitatea editorială românească această ediție este unică: cuprinde scrierile esențiale într-un format unic, de buzunar (ușurând astfel lectura și păstrarea volumelor în intimitatea cititorilor și cercetătorilor).

Lansarea ediției Scrieri Esențiale de Mihai Eminescu, în premieră absolută, a avut loc la Rm. Vâlcea. La această reuniune culturală vâlceană, ce s-a bucurat de un mare succes a participat și marele eminescolog Dimitrie Vatamaniuc.

Prestigioasa ediție a fost lansată de asemenea la Uniunea Scriitorilor din România la București și la Craiova (postul de radio).

Editura „Fortuna” și inimosul ei director Emil Catrinoiu ne oferă la sfârșitul lunii ianuarie 2003 o altă surpriz㠖 o nouă apariție editorial㠖 I.L. Caragiale Scrieri Esențiale – tot în cinci minivolume în casetă.

Îngrijitorul ediției este același pasionat cercetător Ioan Soare, care prin cele două lucrări dovedește mari calități editoriale. Apărută în condiții grafice deosebite, opera marelui dramaturg I.L. Caragiale trezește un viu interes în rândul cititorilor

Colecția Tezaur Literar Românesc editată la Rm. Vâlcea va rămâne pentru totdeauna în zestrea spirituală națională a acestui legendar ținut Carpato-Pontic.”